Gorica Jeremić - “Priroda kao integralni deo sebe”

Skladan kolorit i spontano izražavanje emocija (svesno-nesvesno) nepredmetnim formama, lajt motivi su serije slika umetnice koja živi i stvara u Beču - Gorice Jeremić.Inspiraciju, koju pronalazi u prirodi, a koju oseća kao bazični deo svoga bića... prenosi na slojevita, kompoziciono skladna i bogato pikturalna platna. Ta asocijativno-gestualna apstrakcija za osnovu ima neobičnu sintezu neslikarskih pristupa radu, odnosno netipičnih materijala i pigmenata... tako da možemo da je sagledavamo i kao enformel.Vedrina, radoznalost, snaga poteza (koji nisu nasumični), ali i svetlosti i trenutka, jošneke su od karakteristika Goričinog slikarstva. Gotovo da nema kolorističkih ekstrema u njenom radu. Uglavnom su to umirujuće umbre, zlatne i plave varijacije boja, vešto uklopljene s plemenitošću oslikane materije. Asociraju nas na nedostižna nebeska i morska prostranstva, neistraženost Zemlje, tople zrake sunca. Suštinski, to je slikarkino osećanje slobode i nesputanosti, kao i specifičan estetski odgovor na stereotipe.Na taj način pratimo tragove vremena u rafiniranim kompozicijama, nesvakidašnjih i zanimljivih likovnih rešenja. U njima čista emocija dobija svoj oblik, a prirodno i pojavno u fragmentima prerasta u - apstraktno... I obrnuto.Po nazivima dela možemo da naslutimo koji su to predeli podstakli umetnicu da - ističući primarno dejstvo boje, a to je osećanje koje svaka od boja izaziva - sagledava promenljivost prirode. Taj protok energije, “zvuk” kolorita i oblika, opipljiv je i životan, zbog materije kojom je ostvaren, ali i lične slikarkine percepcije.Apstrakcija omogućava raznolike elemente izražavanja i iskorak u nove materijale. Pristup slikarstvu Gorice Jeremić, zbog svoje suptilnosti - krajnje je jednostavan za gledaoca. Iako je to intimni, tragalački svet umetnice, neki ukradeni trenuci... ona ih nesebično deli s publikom. Na slikama velikih formata dolazi do izražaja njeno umeće sugestije boje i strukture. Te, neočekivano vizuelizovane forme, u svakome od nasizazivaju snažno, univerzalno osećanje - života i sveta. 


U Beogradu, oktobra 2020., Maja Živanović, novinar i likovni kritičar